Posted on

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณ พนิดา เอี่ยมใจกล้า RC237941047TH

คุณ สิริทรัพย์ สงวนทรัพย์ RC237941532TH

คุณ ดวงดาว มีพรม ET710138095TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx