แจ้งเลขพัสดุ

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
เช็คสถานะการจัดส่ง

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

คุณณัฐวุฒิ  ลายน้ำเงิน  RB657634157TH

คุณปัญญาพร  สุบิน  ET069853480TH

คุณณัฐธันยา  สุสุทธิ  ET069853330TH

คุณอภิญญา  สิงห์สมดี  RB657634165TH

คุณจีระวรรณ  โสมแก้ว  RB657634188TH

คุณเพ็ญจิตต์  เลี่ยววิไลกุลวัฒน์  RB657634191TH

คุณธนัญชนก  สีแตง  RB657634174TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2562

คุณ paytaii reaubun LTWH000186019

คุณศศิกาญจน์ ผู้กำจัด RB657634143TH

คุณณติภา พุ่มประเสริฐ ET069853533TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

คุณวรรณิศา  ไชยมะเริง ET069853312TH

คุณพวงพะยอม  หงส์เจียมจันทร์  LTWH000185358

คุณปวีณา  ประสงค์วัฒนา  RB657634130TH

คุณเบญจวรรณ  แจ่มจำรัส  ET069853326TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 10 มกราคม 2562

คุณไพรัตน์  ใจปาละ  RB657634090TH

คุณนภัสนันท์  นิตสุวรรณ์  RB657634109TH

คุณตุลยดา  คูทอง  RB657634112TH

คุณรุ่งนภา  ชัยวุฒิ  RB657634126TH

คุณจิราภรณ์  มีสุโข  ET069853462TH

คุณวิทยา  วุฒิมา  ET069853290TH

คุณสมชาย  สุวรรณ  ET069853459TH


ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

1 41 42 43