แจ้งเลขพัสดุ

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
เช็คสถานะการจัดส่ง

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

คุณหนึ่งฤทัย  ชัยดำ  CHC4000891519

คุณจินตนา  บุญภู่  RB657634228TH

คุณวรรนิสา  สันหลี  ER191600883TH

คุณราตรี  โขโลบัว  RB657634231TH

คุณอัจฉริยาภรณ์  ใจลา  ET069853255TH

คุณกานต์นที  เฟื่องอักษร  RB657634259TH

คุณวิไล  โฮ่สกุล  RB657634245TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

คุณธิตินาม  เมืองนาม  ET069853604TH

คุณปาริฉัตร  จิระอานนท์  ET069853683TH

คุณแคทลียา  กาบิน  ET069853065TH

คุณศุภากร  ใจดี  ET069853003TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

คุณณัฐวุฒิ  ลายน้ำเงิน  RB657634157TH

คุณปัญญาพร  สุบิน  ET069853480TH

คุณณัฐธันยา  สุสุทธิ  ET069853330TH

คุณอภิญญา  สิงห์สมดี  RB657634165TH

คุณจีระวรรณ  โสมแก้ว  RB657634188TH

คุณเพ็ญจิตต์  เลี่ยววิไลกุลวัฒน์  RB657634191TH

คุณธนัญชนก  สีแตง  RB657634174TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2562

คุณ paytaii reaubun LTWH000186019

คุณศศิกาญจน์ ผู้กำจัด RB657634143TH

คุณณติภา พุ่มประเสริฐ ET069853533TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

คุณวรรณิศา  ไชยมะเริง ET069853312TH

คุณพวงพะยอม  หงส์เจียมจันทร์  LTWH000185358

คุณปวีณา  ประสงค์วัฒนา  RB657634130TH

คุณเบญจวรรณ  แจ่มจำรัส  ET069853326TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx