แจ้งเลขพัสดุ

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
เช็คสถานะการจัดส่ง

รายการการส่งสินค้าประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562


คุณภาฝัน ธาตุไพบูลย์ ET069852317THคุณเดือนเพ็ญ กุลุมล RM573568175TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx


รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562

คุณเดือนเพ็ญ กุลมุล RM573568082TH

คุณรัชนี ลามัญ ET069852294TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 28 มกราคม 2562

คุณมินตรา ชายกุล RB657634320TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

คุณอิสริยา  ปิ่นตบแต่ง  RB657634262TH

คุณมณิสรา  สุมาลัย  ET069853224TH

คุณนิษา  เฉียบสูงเนิน  ET069853269TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

คุณหนึ่งฤทัย  ชัยดำ  CHC4000891519

คุณจินตนา  บุญภู่  RB657634228TH

คุณวรรนิสา  สันหลี  ER191600883TH

คุณราตรี  โขโลบัว  RB657634231TH

คุณอัจฉริยาภรณ์  ใจลา  ET069853255TH

คุณกานต์นที  เฟื่องอักษร  RB657634259TH

คุณวิไล  โฮ่สกุล  RB657634245TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx