แจ้งเลขพัสดุ

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
เช็คสถานะการจัดส่ง

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

คุณนลิณี แสงสุรินทร์ RH 3393 4388 3 TH
คุณมนธิพา ฟักสมบูรณ์ RH 3393 4387 0 THรายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

คุณธัญรัตน์ พวงเพ็ชร RH339343614TH


รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564


คุณอรสา คุ้มบำรุง ET891736125TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

คุณอรอุรชา หาหอม RH339343282TH
คุณรัตนพงษ์ ป้อมพรุฒ RH339343296TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

คุณทัดดาว RH339343234TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx